Cluster 2 (langzame oefeningen)


1. Langzame slalom

De motorrijder rijdt in een slalom (bochten links- en rechtsom) tussen alle pylonen door. De examinator let voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.2. Stapvoets rijden

De motorrijder rijdt stapvoets in een rechte lijn. De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening.3. Halve draai

De motorrijder maakt binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts. Deze keuze is aan de examinator.4. Denkbeeldige acht

De motorrijder rijdt een complete acht binnen een rechthoek.
5. Wegrijden uit een parkeervak

De motorrijder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel rechts.